A tölgy vagy tölgyfa (Quercus) a bükkfafélék (Fagaceae) család nemzetsége mintegy ötszáz fajjal. Rendszertani nevét a kelta 'Quer' = szép és 'cuez' = fa szavakból eredeztetik.

Az egyes tölgyfajok az eocén időszak közepe után kezdtek kialakulni, amikor a kontinensvándorlás, majd az éghajlat jelentős átalakulásai (a jégkorszak eljegesedései és interglaciálisai) jelentősen átalakították a korábbi élőhelyeket, és elkezdődött a különböző ökológiai fülkéket elfoglaló tölgy populációk alkalmazkodása és genetikai sodródása. A kialakuló fajok géncseréje mindvégig folyamatos volt, amit jól mutat, hogy számos faj máig eredményesen keresztezhető.

A nemzetséget egyes rendszertanászok alnemzetségekre bontják:

 • Cyclobalanopsis;
 • Lepidobalanus;
 • Erythrobalanus.

A Lepidobalanus alnemzetség fajsorai:

 • Robur (vastag kérgű tölgyek), mint például:
  • kocsányos tölgy,
  • szürke tölgy,
  • kocsánytalan tölgy,
  • dárdás karéjú kocsánytalan tölgy,
  • erdélyi kocsánytalan tölgy,
  • molyhos tölgy,
  • olasz tölgy,
  • magyaltölgy.
 • Cerris (csertölgyek), mint például:
  • csertölgy.

Az Erythrobalanus alnemzetség fajsorai:

 • Rubrae (vöröstölgyek):
  • vöröstölgy,
  • amerikai mocsártölgy.

Elterjedése, élőhelye

Jellemzően az északi flórabirodalomban, főleg a hegyvidékeken terjedt el:

 • Ázsiában 148 faj,
 • Amerikában 142 faj,
 • Európában 20–24 faj, ebből Magyarországon hét.

Afrikában csak az északi részen terem néhány mediterrán faj. Ausztráliában egyáltalán nem találni, de Új-Guineán szórványosan előfordul. Dél-Amerikában egy faja él.

Magyarországon különböző fajai (főleg a kocsánytalan tölgy és a kocsányos tölgy) az erdős puszta öv, a dombságok, valamint 600 m alatt (és a déli lejtőkön) a hegyvidékek meghatározó fái — változatos erdőtársulásokban:

 • gyöngyvirágos tölgyes;
 • ártéri keményfa-ligeterdő;
 • sziki tölgyes;
 • melegkedvelő tölgyes;
 • cseres–tölgyes;
 • mészkerülő tölgyes;
 • mészkedvelő tölgyes;
 • gyertyános–tölgyes.

Megjelenése, tulajdonságai

Az egyes fajok termete meglehetősen változatos: cserjék és nagy (mintegy 35 m magasságig) fák egyaránt előfordulnak a nemzetségben. Kérge repedezett.

A lombhullató fajok levele többnyire öblös, karéjos, a mediterrán fajoké rendszerint tagolatlan.

Virága egylaki, redukált: a hím virág szakadozott barkává egyesül, a magányosan vagy csomókban álló termővirágok rügyformák, de a tetejükön kibúvó bibeszál könnyen megkülönbözteti a levélrügyektől. Termése a makk, amit ovális, tojásdad vagy hosszas, pikkelyes vagy bozontos aljú makkcsésze takar.

Életmódja

Az amerikai és közép-európai tölgyek lombhullatók, a mediterrán vidéken, Kis-Ázsiában és Iránban honos fajok többnyire örökzöldek. Virágai a lombfakadás előtt vagy azzal egy időben nyílnak. A tölgyfajok gyakran kereszteződnek, és így változatos hibrideket hoznak létre.

Felhasználása

Értékes, jól megmunkálható keményfa, de csak gőzölés után hámozható, faragható. Keskeny szíjácsa sárgásfehér, gesztje sárgásbarna. A legtöbb faj fáját kíméletesen kell szárítani, mert könnyen repedezik. Tartós ipari fa, amiből egyaránt készítenek bútorokat, hordókat, parkettát, használják épület-, talp- és bányafának. Csersavtartalma miatt biológiai ellenállóképessége is jó.

A tölgy a kultúrában

A tölgy szinte minden európai kultúrában jelentős szerepet kapott, mint az istenek fája. Kiváltképp tisztelték az ógörögök, az etruszkok, a germánok, a kelták, a skandináv népek és a poroszok. Észak-Görögországban Dodona tölgyfája volt a legrégibb hellén orákulum, ahol a papok a lombok susogásából vélték kihallani a jövőt. Jelképezi az ősök tiszteletét, a rendületlen kitartást – ezért koszorúzza a magyar címert is. Az erdészek hagyományos jelképe az erdészcsillag, amelynek eredete a tölgy sokszor öt levelű, csillagot formázó csemetéje.

Magyarországon élő fajai, alfajai

 • kocsányos tölgy (Quercus robur, Quercus pedunculata),
  • szlavón tölgy (Quercus robur slavonica),
 • erdélyi kocsánytalan tölgy (Quercus polycarpa)
 • kocsánytalan tölgy (Quercus petraea, Quercus sessiliflora, Quercus sessilis) – muzsdalytölgy, valódi kocsánytalan tölgy,
 • molyhos tölgy (Quercus pubescens, Quercus lanuginosa) – pelyhes tölgy, szöszös tölgy,
 • magyar tölgy (Quercus frainetto, Quercus farnetto, Quercus conferta, Quercus hungarica),
 • cserfa vagy csertölgy (Quercus cerris)
 • Turner tölgy (Quercus * turneri)

Jelentősen eltérő tulajdonságai miatt az erdészek a csertölgyet a „nemes” tölgyektől teljesen elkülönítve szokták kimutatni.

Egyéb, ismertebb fajok

 • Quercus acrodonta,
 • Quercus acuta,
 • Quercus acutissima,
 • Quercus agrifolia,
 • fehér tölgy (Quercus alba),
 • Quercus aliena,
 • Quercus alnifolia,
 • Quercus arizonica,
 • Quercus aucheri,
 • Quercus audleyensis,
 • Quercus ballota,
 • Quercus baloot,
 • Quercus bebbiana,
 • Quercus berberidifolia,
 • Quercus bicolor,
 • Quercus brantii,
 • Quercus calliprinus,
 • Quercus canariensis,
 • Quercus castaneifolia,
 • Quercus chenii,
 • Quercus chrysolepsis,
 • karmazsintölgy (Quercus coccifera),
 • bíbortölgy (Quercus coccinea),
 • Quercus comptoniae,
 • Quercus corrugata,
 • dárdás karéjú kocsánytalan tölgy Quercus dalechampii),
 • császártölgy (Quercus dentata),
 • Quercus dilatata,
 • Quercus douglasii,
 • Quercus dumosa,
 • Quercus ellipsoidalis,
 • Quercus emoryi,
 • Quercus engelmannii,
 • Quercus fabri,
 • Quercus faginea,
 • Quercus falcata,
 • Quercus fangshanensis,
 • Quercus floribunda,
 • Quercus fruticosa
 • Quercus fusiformis,
 • Quercus gambelii,
 • Quercus garryana,
 • Quercus gilva,
 • Quercus glauca,
 • Quercus hartwissiana,
 • Quercus havardii,
 • Quercus heterophylla,
 • Quercus hickelii,
 • Quercus hinckleyi,
 • Quercus hispanica,
 • Quercus humboldtii,
 • magyaltölgy (Quercus ilex) – kövi tölgy,
 • Quercus ilicifolia,
 • zsindelytölgy (Quercus imbricaria),
 • Quercus infectoria,
 • Quercus insignis,
 • Quercus ithaburensis,
 • Quercus kelloggii,
 • Quercus kerrii,
 • Quercus kewensis,
 • Quercus laevis,
 • Quercus lamellosa,
 • Quercus lanata,
 • Quercus laurifolia,
 • Quercus leucotrichophora,
 • Quercus libanerris,
 • libanoni tölgy (Quercus libani),
 • Quercus lineata,
 • Quercus lobata,
 • Quercus longinux,
 • Quercus lusitanica,
 • Quercus lyrata,
 • Quercus macranthera,
 • Quercus macrocarpa,
 • Quercus marilandica,
 • Quercus michauxii,
 • Quercus minima,
 • Quercus miyagii,
 • Quercus mongolica,
 • Quercus montana,
 • Quercus muehlenbergii,
 • Quercus myrtifolia,
 • Quercus nigra,
 • Quercus oblongifolia,
 • Quercus oxyodon,
 • Quercus pachyloma,
 • Quercus pagoda,
 • Quercus pauciloba,
 • amerikai mocsártölgy (sártölgy, Quercus palustris)
 • Quercus pendulina,
 • szürke tölgy (hamvas tölgy, Quercus pedunculiflora),
 • fűzlevelű tölgy (Quercus phellos),
 • Quercus phillyraeoides,
 • Quercus pontica,
 • Quercus prinoides,
 • Quercus prinus,
 • Quercus pumila
 • Quercus pungens,
 • pireneusi tölgy (Quercus pyrenaica),
 • Quercus rex,
 • kereklevelű magyaltölgy (Quercus rotundifolia),
 • vöröstölgy (Quercus rubra, Quercus borealis),
 • Quercus salicina,
 • Quercus schochiana,
 • Quercus semecarpifolia,
 • Quercus serrata,
 • Quercus sessilifolia,
 • Quercus shumardii,
 • Quercus sinuata,
 • Quercus skinneri,
 • Quercus spinosa,
 • Quercus stellata,
 • Quercus strombocarpa,
 • paratölgy (Quercus suber),
 • Quercus texana,
 • Quercus trojana,
 • Quercus tuberculata,
 • Quercus turbinella,
 • Quercus turneri,
 • Quercus undulata,
 • Quercus vacciniifolia,
 • Quercus variabilis,
 • Quercus velutina,
 • olasz tölgy (Quercus virgiliana, Quercus pubescens ssp. virgiliana),
 • Quercus wislizeni,
 • Quercus wutaishanica,
 • paracser Quercus x hispanica.

Külső hivatkozások

 • Állami Erdészeti Szolgálat Veszprém megyei igazgatósága
 • A Pallas nagy lexikona
 • Magyar nagylexikon XVII. (Szp–Ung). Főszerk. Bárány Lászlóné. Budapest: Magyar Nagylexikon. 2003, 633–634. o. ISBN 963-9257-17-6
 • Kremer et al.: A kocsányos és kocsánytalan tölgy (Quercus robur & petraea) változatossága
 • Bartha Dénes: Dendrológia

Tölgy (<span>Quercus rubra</span>)